Những khái niệm cơ bản về độ xe máy

Những khái niệm cơ bản về độ xe máy

 17:54 30/04/2020

Dân độ xe thường sử dụng ngôn ngữ của riêng mình, ban đầu có vẻ rất xa lạ nhưng thật ra các tiếng lóng này còn đơn giản hơn cả những thuật ngữ kỹ thuật cơ khí.